Garantie

GSD-ICT Services BV hanteert als uitgangspunt de standaard garantieperiode welke door de toeleverancier wordt gegeven op een product, tenzij anders is overeengekomen. GSD-ICT Services BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een uitgebreidere garantieperiode dan welke is voorgeschreven door de toeleverancier. GSD-ICT Services BV respecteert de wettelijke rechten en vorderingen welke de wet aan de consument toekent.

Indien een product defect raakt rekenen wij geen kosten om een garantieafhandeling voor de klant te verzorgen indien dit binnen de fabrikantgarantietermijn valt. De klant staat vrij om zelf een defect rechtstreeks te laten repareren. Deze kosten zijn exclusief de kosten die eventueel voor de reparatie door de fabrikant worden belast en/of onderzoekskosten.

Garantie op producten vervalt bij:

  • het verlopen van de garantieperiode
  • bij onzorgvuldig gebruik
  • indien het product zich niet in de oorspronkelijke staat bevindt, bijvoorbeeld ten gevolge van modificaties aan de gebruikerskant
  • indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires
  • software anders dan de meegeleverde systeemsoftware

Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening.